Oferta dla Pacjentów z Niemiec

Leczenie pacjentów ubezpieczonych w niemieckich kasach chorych

Ze względu na bliską lokalizację Niemiec, w naszym gabinecie Stomatologia Chrobrego przyjmujemy również pacjentów posiadających niemieckie ubezpieczenie. Zakres Niemieckiego Ubezpieczenia jest większy niż Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) i umożliwia refundacje wielu zabiegów stomatologicznych. Niemieckie kasy chorych (Krankenkasse) i ubezpieczenia zdrowotne (Krankenversicherung) zwracają koszty leczenia zachowawczego i protetycznego dokonane w Polsce w całości lub w ich znacznej części.

Korzyści dla Pacjentów

  • Mogą Państwo uzyskać wysoką refundację kosztów leczenia protetycznego przy udokumentowanych regularnych wizytach kontrolnych (tzw. Bonusheft).
  • Przy opcji leczenia standardowego mogą Państwo otrzymać uzupełnienia protetyczne praktycznie bezpłatnie.
  • W przypadku leczenia ponadstandardowego lub dodatkowego, zakres i budżet usługi ustalane są indywidualnie, natomiast oszczędności w porównaniu z kosztami, które ponieśliby Państwo w Niemczech, mogą sięgnąć poziomu 60 – 80 %.

Procedura

Najpierw przeprowadzamy w naszym gabinecie badanie stomatologiczne oraz radiologiczne, po czym proponujemy najbardziej optymalny sposób leczenia protetycznego. Poprzez badanie radiologiczne rozumiane jest wykonanie oraz analiza prześwietleń zębów. Zdjęcia RTG są wykonywane u nas na miejscu. Cennik wizyty znajduje się w naszym cenniku na stronie internetowej. Tworzony jest indywidualny Heil- und Kostenplan (HKP). Pacjent musi pojawić się osobiście w naszym gabinecie mieszczącym się w Stargardzie. Nie jest możliwe utworzenie Heil- und Kostenplan na podstawie rozmowy telefonicznej czy wideokonferencji.

Gotowy Heil- und Kostenplan na specjalnym druku, wraz z wykonanymi zdjęcia zębów RTG, należy wysłać pocztą do Kasy Chorych w Niemczech, lub dostarczyć osobiście.

Niemiecka Kasa Chorych listownie informuje o wysokości przyznanej kwoty refundacji. Od tego momentu liczony jest czas na wykonanie leczenia, który wynosi 6 miesięcy. Gdyby z jakichś względów pacjent nie zmieścił się w tym terminie i nie zakończył jeszcze leczenia, należy złożyć do Kasy Chorych nowy Heil- und Kostenplan.

Po otrzymaniu listu od Kasy Chorych z decyzją o wysokości przyznanej kwoty refundacji, można rozpocząć leczenie. Niemiecka Kasa Chorych nie rozlicza się z nami bezpośrednio, dlatego pacjenci muszą najpierw opłacić pełne koszty leczenia u nas, zanim uzyskają refundację. Kwota może być rozliczona w złotówkach lub w Euro (według aktualnego kursu NBP), gotówką lub kartą płatniczą.

Po zakończeniu leczenia, pacjenci muszą wysłać lub dostarczyć osobiście do niemieckiej Kasy Chorych rachunki za leczenie wraz z dowodami ich opłacenia. Dowodami mogą być paragony, lub faktury wystawione na dane pacjenta.

Po otrzymaniu rachunków za leczenie wraz z dowodami ich opłacenia, niemiecka Kasa Chorych dokonuje wypłaty przyznanej wcześniej kwoty refundacji, poprzez przelew bezpośrednio na konto pacjenta.

Heil- und Kostenplan

Niemiecki plan leczenia protetycznego:

Formularz, na podstawie którego pacjenci rozliczają się z niemieckimi kasami chorych, zawiera przegląd jamy ustnej pacjenta, propozycję standardowego i planowanego planu leczenia protetycznego, wnioskowaną refundację i szacunkowy kosztorys.

Lekarz dentysta przeprowadza kontrolę stanu uzębienia pacjenta oraz symbolicznie opisuje planowane leczenie protetyczne. W przeznaczonych do tego celu polach formularza, stomatolog umieszcza symbole opisane w legendzie.

Część I formularza zawiera pola odpowiadające konkretnym zębom.

W linijce B wpisywane są symbole opisujące stan uzębienia.

Linijka R zawiera symboliczny opis podstawowego leczenia, na które możliwe jest uzyskanie refundacji kosztów.

W linijce TP wpisywane są symbole opisujące planowane leczenie protetyczne, które może odbiegać od leczenia podstawowego (np. mieć wyższy standard).

W rubryce II formularza wpisywane są symbole wnioskowanej refundacji, pasujące do podstawowego leczenia z linijki R powyżej.

W części III formularza lekarz dentysta wpisuje planowane koszty leczenia protetycznego.

Leczenie w trybie pilnym - informacja

Jeśli pacjent ubezpieczony w Niemieckiej Kasie Chorych przebywa w Polsce np. na urlopie i boli go ząb, może za leczenie stomatologiczne bolącego zęba uzyskać zwrot. Pacjent musi za takie leczenie najpierw zapłacić, a w celu uzyskania zwrotu dostaje od nas rachunki za leczenie wydrukowane w języku niemieckim. Rachunki pacjent musi wysłać poczta lub udać się osobiście i wyjaśnić, że leczenie było pilne ze względu na ból.